ชื่อหมู่บ้าน
ที่ตั้ง
ชื่อหมู่บ้าน
ที่ตั้ง
หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ 12 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หมู่บ้านธนาพร หมู่ 10 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
หมู่บ้านสิริภัสสร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หมู่บ้านโกลเด้นท์เพลส-เครือสหพัฒน์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
หมู่บ้านคันทรีโฮม เลคแอนด์พาร์ค ต.หนองขาม หมู่บ้านนาราวัลย์ ต.บางน้ำจืด อ.เมือง
หมู่บ้านแกรนด์เซ็นทรัล พาร์ค จ.ชลบุรี หมู่บ้านอรินสิริ อ.เมือง จ.ชลบุรี
หมู่บ้านโคโค่พาร์ค ต.บางละมุง จ.ชลบุรี หมู่บ้านเมย์โทรลปาร์ค ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
มบ.โคโค่ฮิลล์ ต.ทุ่งสุขลา จ.ชลบุรี หมู่บ้านแกรนมณีรินทร์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
หมู่บ้านพานาปาร์ค ต.หนองหงษ์ จ.ชลบุรี หมู่บ้านศรีนครินทร์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
หมู่บ้านสิริศา 21 (Co Co Park) ต.บางละมุง จ.ชลบุรี หมู่บ้านรุ่งโรจน์ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
หมุ่บ้านแฟมิมิลี่ชิตี้ ตำบลนาป่า ต.นาป่า จ.ชลบุรี หมู่บ้านเหนือลิขิต อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
หมู่บ้าน Casa Ville ถนนศรีราชา-หนองค้อ จ.ชลบุรี หมู่บ้านโคโค่ฮิลล์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
หมู่บ้านเมโทรปาร์ค อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
หมู่บ้านเลควัลเลย์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หมู่บ้านเดอะคอมพลีท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
หมู่บ้านเรือนภิษา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หมู่บ้านอรินสิริ จ.ชลบุรี
หมู่บ้านโกลเด้นปาร์ค อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หมู่บ้านสิริภัสสร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
หมู่บ้านโกลเด้นท์ปาร์ค(ซ.6) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หมู่บ้านเดอะคันทรีเมืองใหม่ จ.ชลบุรี
บ้านสวนวิวเขา จ.ชลบุรี หมู่บ้านเดอะบลูเลอวาร์ด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
หมู่บ้านศิริสา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หมู่บ้าน The pine ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
หมู่บ้านสินทวี อ.บ้านฉาง จ.ชลบุรี หมู่บ้านธนาพร จ.ชลบุรี
หมู่บ้านเดอะวิลเลจ-บางแสน ต.ห้วยกะปิ จ.ชลบุรี หมู่บ้านเพิ่มทรัพย์ ต.หนองปรือ จ.ชลบุรี
หมู่บ้าน Coun­try Park 3 จ.ชลบุรี หมู่บ้านแสนมณี ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี
หมู่บ้านคันทรีปาร์ค 2 ต.ห้วยกะปิ จ.ชลบุรี หมู่บ้านแสนมณี อ.พานทอง จ.ชลบุรี
หมู่บ้านสิริภัสสร หมู่ที่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หมู่บ้านเดอะคันทรี่เมืองใหม่ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี
หมู่บ้านเดอะสามมุขวิลเลท 2 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี หมู่บ้านชภาลัย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
หมู่บ้านมณีรินทร์ อ.เมือง จ.ชลบุรี หมู่บ้านเอกมงคล 3 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
หมู่บ้านสวนเสือพาร์ควิวล์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หมู่บ้านพฤกษานารา ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี
ม.บ. ศรีนครินทร์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หมู่บ้านโฮมทาวน์ จ.ชลบุรี
หมู่บ้านเซนสิริโฮม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หมู่บ้านอรินสิริ จ.ชลบุรี
หมู่บ้าน นาวีเฮ้าส์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หมู่บ้านภัทราพร 2 จ.ชลบุรี
หมู่บ้านสวัสดี 3 จ.ชลบุรี หมู่บ้านดุสิตธานี อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
หมู่บ้านแหลมทอง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หมู่บ้านแหลมทอง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
หมู่บ้านแหลมทอง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หมู่บ้านเอกมงคล 4 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
หมู่บ้านพานาปาร์ค จ.ชลบุรี หมู่บ้านคันทรีโฮมเลคแอนด์พาร์ค จ.ชลบุรี
หมู่บ้านเดอะวิลเลจ จ.ชลบุรี หมู่บ้านโกลเด้นท์เพลส-เครือสหพัฒน์ จังหวัดชลบุรี